חזון, עקרונות ויעדים

 

מרכז פסג"ה פתח תקוה

פועל לפיתוח ולהעצמת עובדי ההוראה

תוך מתן מענה מיטבי, יישומי וחדשני,

לקידום תהליכים חינוכיים משמעותיים

 

עקרונות מנחים

מומחיות | שותפות | יזמות

 

 

יעדים בתהליכי הפיתוח המקצועי

 

  • לתכנן ולפעול ליישום תהליכי הוראה – למידה – הערכה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים פדגוגיה מוטת עתיד
  • לפתח ולקדם תהליכי חקר פרקטיקה ולמידת עמיתים
  • לטפח תרבות המעודדת יזמות וחדשנות ולקדם יוזמות של עובדי הוראה וצוות הפסג"ה
  • לפתח וליישם סדירויות תומכות ביצירת רצפים ושותפויות בפסג"ה ומחוצה לה
  • לטפח תרבות הערכה במרכז הפסגה לצורך למידה ושיפור מתמיד
  • לטפח קשרי קהילה וחברה

 

עקרונות הפיתוח המקצועי