הערכה

הערכה

 

מדריכות פדגוגיות

יפית נרבט, דלית סהרון

 

מומחיות

  • תהליכי הערכת מסגרות לפיתוח מקצועי
  • איסוף פרקטיקות ותובנות מניסיונם של המורים
  • הערכה תוך אירגונית
  • הערכת תהליכים ותכניות מערכתיות

 

שותפות

פיקוח

רשות

ראמ"ה

 

יזמות

"חכמת המעשה" – סקרים

מיני מחקר  – השפעת תהליך הפיתוח המקצועי בטווח הרחוק

 

קישורים רלוונטיים

רא"מה – משרד החינוך

בהבנייה מתמדת – מט"ח