חינוך מיוחד

חינוך מיוחד

 

מדריכות פדגוגיות

ביה"ס – שירן גולדברג , מת"י – מיכל אבלמן

 

מומחיות

  • איתור ומיקוד צרכי הפיתוח המקצועי תוך התאמה ליעדי ביה"ס בשיתוף צוות ניהול
  • היכרות עם מגוון גופים ומורי מורים להתאמת פיתוח מקצועי בית ספרי מיטבי
  • תכנון הפיתוח המקצועי בהלימה לתרבות האירגונית (מיזוג כוחות פנימיים וחיצוניים)
  • ליווי התוכנית ומתן מענה מקצועי לסוגיות המתעוררות בשטח
  • מעורבות בתהליכי הערכה ובקרה של תוכנית הפיתוח המקצועי

 

שותפות

פיקוח

רשות

מורי מורים

גופים מתערבים

 

קישורים רלוונטיים

אגך לחינוך מיוחד – משרד החינוך