יסודי

יסודי

מדריכה פדגוגית

שירן גולדברג

 

מומחיות

  • איתור ומיקוד צרכי הפיתוח המקצועי תוך התאמה ליעדי ביה"ס בשיתוף צוות ניהול
  • הכרות עם מגוון גופים ומורי מורים להתאמת פיתוח מקצועי בית ספרי מיטבי
  • תכנון הפיתוח המקצועי בהלימה לתרבות האירגונית (מיזוג כוחות פנימיים וחיצוניים)
  • ליווי התוכנית ומתן מענה מקצועי לסוגיות המתעוררות בשטח
  • מעורבות בתהליכי הערכה ובקרה של תכנית הפיתוח המקצועי
  • הכוונה וליווי רכזים פדגוגיים בתהליכי הפיתוח המקצועי הבית ספרי

 

שותפות

פיקוח

רשות

מורי מורים

גופים מתערבים

 

יזמות

קליטה ושימור עובדי הוראה

 

קישורים רלוונטיים

מזכירות פדגוגית – משרד החינוך