על יסודי

על יסודי

 

מדריך פדגוגי

אופיר קפלן

 

מומחיות

  • איתור ומיקוד צרכי הפיתוח המקצועי תוך התאמה ליעדי ביה"ס בשיתוף צוות ניהול
  • היכרות עם מגוון גופים ומורי מורים להתאמת פתוח מקצועי בית ספרי מיטבי
  • תכנון הפיתוח המקצועי בהלימה לתרבות האירגונית (מיזוג כוחות פנימיים וחיצוניים)
  • ליווי התוכנית ומתן מענה מקצועי לסוגיות המתעוררות בשטח
  • מעורבות בתהליכי הערכה ובקרה של תוכנית הפיתוח המקצועי
  • ליווי מנהלים חדשים בניהול הפיתוח המקצועי
  • הכוונה וליווי רכזים פדגוגיים בתהליכי הפיתוח המקצועי הבית ספרי

 

שותפות

פיקוח

רשות

מורי מורים

גופים מתערבים

 

יזמות

  • הכוונה וליווי יוזמות עירוניות – עתודה ניהולית
  • לויי התוכנית: קרדיטציה לתואר שני בשיתוף מכללה אקדמית אונו
  • לווי "תומכי הוראה"-מתנדבים למען החינוך בעיר פ"ת

 

קישורים רלוונטיים

תוכנית ההבחנות – משרד החינוך

מזכירות פדגוגית – משרד החינוך