הכלה והשתלבות

חברה המכילה את כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בה.                          
אדם שונה מחברו, כל אחד הוא יחד ומיוחד ולו צרכים, רצונות, בחירות וערכים. כל אחד בחברה יכול לתרום ולהיתרם. המחויבות שלנו היא לאפשר ולקדם את השתלבותו של כל תלמיד בחברה. נעשה זאת תוך התייחסות למספר מאפיינים: פדגוגי, רגשי- חברתי, ארגוני וסביבתי. כשהמאפיינים שזורים האחד בתוך השני. להלן מספר קישורים לחידוד תחום ההכלה והשתלבות בהוראה ובלמידה.