יישום הלמידה החדשה

יישום הלמידהישום הלמידה

על מה נאמר? (הגדרה)       
מכלול היכולות של הלומד להשתמש בחומר הנלמד במצבים חדשים כמו היכולת להרהר בלמידה, לתרגל תוך ניסוי וטעייה, לעבד מידע חדש, לבקר אותו, לנסות אותו בסביבות למידה מתאימות ולפתח בעקבותיו תוצר מחשבתי או מוחשי.   

 

למה בכלל? (רציונל)

למידה מתרחשת באופן מתמיד (Long Life Learning). יישום הלמידה החדשה הינו הכרחי וחיוני להתפתחותו האישית של הלומד, משפרת את ביצועיו, שומרת על מקצועיותו ומקנה לו יתרון בעידן התחרותי שבו המציאות משתנה תדיר.

 

איך עושים? (רעיונות לביצוע)

 • על מנחה המפגש להנכיח את עקרונות הלמידה ולייצר תרחישים המכוונים את הלומד ליישום
 • להציע רעיונות ללומדים כיצד אפשר ליישם את הנלמד בסביבות חדשות (למשל, מורים בכיתתם) תוך קיום אדפטציה אישית לפי צרכי לומד
 • שיתוף הלומדים במנעד מתודות אפשריות ליישום הלמידה החדשה בסביבה הטבעית שלהם.
 • הקצאת זמן לשיתוף במפגשי הלמידה
 • לייצר הזדמנויות דרך מטלות הקורס ליישום או לניתוח הלמידה
 • להדגים אפשרויות יישום "הלכה למעשה" על קבוצת לומדים
 • לנהל פלטפורמה שיתופית (קבוצת וואטסאפ / פייסבוק) שבה השיח סובב יישום: שיתוף בחוויה מיישום, תהייה / שאלה שעולה בעקבות יישום
 • יצירת תוצר משותף המאגד מתודות / מאמרים/ התנסויות/ חומרי למידה יישומיים
 • למידת עמיתים – להקצות זמן בקורס להוראת עמיתים של מתודה שיושמה על ידם 
 • שימוש במודל s.w.o.t לניתוח הלמידה החדשה: יתרונות מול חסרונות של הלמידה עצמה או עריכת השוואה בין יישומים שונים של אותו תחום תוכן על מנת לייעל את הלמידה ולבחור בצורה מושכלת את הלמידה הרלוונטית
 • איסוף עדויות מהשטח ליישום הלמידה החדשה:  עדויות מצולמות או עדויות מבוססות תוצר

 

עוד על…(הרחבה)