למידת עמיתים

למידת עמיתיםלמידת עמיתים

על מה? (הגדרה)
למידת עמיתים מתרחשת בקבוצה של לומדים אשר מתאגדים סביב נושא משותף כדי לשפר את תפקודם המקצועי.  לכל אחד מחברי הקבוצה יש אחריות להיות לומד עצמאי ולומד עמית ולהעביר את הידע והחשיבה שלו לחברי הקבוצה.

  

למה בכלל? (רציונל)

למידת עמיתים המבוססת על למידה בין שותפים, מאפשרת החלפת ידע, רעיונות והתנסויות. הדגש הוא על תהליך הלמידה תוך מתן תמיכה רגשית האחד לשני. חשיבותה של למידה זו נובע מחיזוק ההיבטים הקוגניטיביים והרגשיים בתפיסת הלומד, המתפתחים בסביבה המכירה בצורך של הפרט לשמוע ולקבל דעות נוספות והיכולת לחלוק חוויות בין עמיתים.

 

איך עושים? (רעיונות לביצוע)

  • משימת חקר בצוות, בניית תוצר משותף, הצגת הנושא לכיתה באמצעות התוצר/הפעלה משותף
  • מיפוי תחומי מומחיות של העמיתים בביצוע המשימה ושיתוף בהצגת הנושא באמצעות הפעלה/תוצר משותף
  • טד  אישי ומשימת המשך כיתתית/תהליך רפלקטיבי
  • משימת ג'יקסו 
  • חקר מקרה 
  • למידה מטעויות/הצלחות
  • משוב מקדם למידה
  • שיתוף במליאה
  • יחידות סיוע בקרב הצוות – צפיית עמיתים ביחידת למידה בעזרת דף צפייה שנבנה מראש  ביחידת למידה ומשוב עפ"י תכנון מראש (פרופ' שרן). שיתוף ברמת: תכנון היחידה, מדדי הצלחה, דף משוב וצפייה באחד מחברי הצוות בזמן הפעלת היחידה. המתודה חוזרת על עצמה כאשר מפעיל היחידה משתנה

 

עוד על…(הרחבה)