עקרונות הפיתוח המקצועי

עקרונות הפיתוח המקצועי

  • למידת עמיתים – הלמידה היא תהליך אישי המתרחש תוך כדי התנסות ומעורבות במסגרת פעילות גומלין חברתית.

  • למידה פעילה

  • חקר הפרקטיקה

  • יישום הלמידה החדשה – אנשים מיטיבים ללמוד כאשר הם מקבלים על עצמם מטרות מאתגרות ועם זאת בנות-השגה וישימות (למידה נטועה בהקשר).

  • שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה (שילוב בין הידע והניסיון הקיים לבין הלמידה החדשה) – שילוב בין הידע והניסיון שכבר יש לעובדי הוראה לבין הלמידה החדשה תוך זימון שיח רפלקטיבי יישומי, חוויתי, אותנטי ורלוונטי.
  • למידה בין המפגשים

  • הבניית ידע חדש על בסיס הפרקטיקה/היישום – שילוב בין הבניית ידע לבין בירור ערכים, תפיסות, עמדות ורגשות מעודד למידה משמעותית רחבה.

  • מכוונות לתוצר – גיבוש תוצר למידה יישומי מתמשך ומתפתח לאורך הקורס, ומהווה חלק מתהליך הלמידה.