היבטים יישומיים בקורסים שעסקו בטכנו פדגוגיה - מאגר תוצרים