מדעים, בעלי חיים, כתה ד - יעל בכר ואביבה בן עמי, נוה עוז