מוזיקה, האזנה פעילה, כתה ה' - אירנה חוחלוב, הוברמן