עברית, אליעזר בן יהודה - מור מיכל ואורנית, אהוד מנור