עברית, חלקי הדיבר, כיתות ה-ו - נחום נינה, אהוד מנור