שפה, מודעות פונולוגית, כתה א' - דגנית זגדוין, עוזי חיטמן