היסטוריה , ילדים בשואה, כתה י' - דליה שמר, ברנקו וייס