מתמטיקה, פונקציה ריבועית, כתה ט' - גלית כהן, אמית אלירז