מתמטיקה, פתרון משוואות, כתה ז' - ליאורה חזן, הדר גנים