עברית, התחדשות חגי תשרי וסליחות, חט"ב - שגית אלמליח ומיכל כהן (שלום), אמית אלירז