עברית, חיים נחמן ביאליק, כתה ח' - אלירן בלאסן, חט"ב רשיש