של"ח, הערכה חלופית, כתה ח' - שיראל בן שוחט, הדר גנים