מכוונות לתוצר

מכוונות לתוצרמכוונות לתוצר

על מה? (הגדרה)

למידה מכוונת תוצר היא למידה פרודוקטיבית המעודדת שינוי בממד הפדגוגי. המנחה מגדיר לעצמו את התוצר אליו הוא מכוון את הלומד להגיע, לדוגמה: שיפור איכות ההוראה, פיתוח הידע המקצועי, כלים ומיומנויות ישימים, שיפור העבודה מול עמיתים, שאלה, תובנה, שינוי תפיסתי ועוד. בתחילת תהליך הלמידה המנחה יציג בפני הלומדים את מטרות הלמידה והתוצר המבוקש.

 

 

למה בכלל? (רציונל)

למידה מכוונת תוצר, מהווה תהליך דינמי המניע להצבת מטרות ייעודיות, מעודד מעורבות ופעילות קונסטרוקטיביסטית של לומדים (למשל, למידת עמיתים). למידה מסוג זה, מאפשרת ללומדים להוסיף רעיונות משלהם בדרך לקבלת התוצר, מניחה תשתיות לשותפויות אטרקטיביות בדרך לגיבוש ההבנה ופיתוח תוצרים.

 

איך עושים? (רעיונות לביצוע)

 1. PBL – למידה מבוססת פרויקט – למידת נושאים ומיומנויות באמצעות תוצר המניע תהליך למידה 
 2. למידה מבוססת חקר – הבניית ידע באמצעות שאילת שאלות, איסוף וניתוח נתונים ובניית טיעונים המבוססים על ראיות (עבודה בקבוצות קטנות, דף חקר ועוד)
 3. הוראה ולמידה בסביבה טכנולוגית – שימוש בפלטפורמות דיגיטליות ליצירת בסיס למידה מכוון תוצר
 4. למידה בין מפגשים שתשמש תמיכה והכוונה להפקת התוצר
 5. בניית מחוון המגדיר את התקדמות התוצר, אשר יכלול הגדרת פרק זמן וסטטוס התקדמות, יסייע בהגדרת מסגרת הזמן ויבטיח הפקת תוצר כנדרש
 6. HUB למידה – הקמת מרכז תמיכה שייתן מענה שוטף ודינאמי לצרכי הלומדים על ידי צוות מומחים ליצירת עומק ורצף בתהליך הלמידה 
 7. יומן מסע / פורט פוליו לתיעוד תהליכים המתעדים את הדרך לתוצר   
 8. שימוש במשוב מקדם לדיוק ושיפור 
 9. רפלקציה על תהליכים
 10. הכוונה לתוצרי ביניים
 11. ניהול ידע – יצירת פלטפורמה לתיעוד התוצרים על מנת לשתף את המשתתפים בידע הנרכש (מחברת דיגיטלית, מודל)
 12. מתן במה לתוצר (תוצר אישי/ ביניים/ קבוצתי /תוצר סיום) – יינתן זמן להציג את התוצר כולל התייחסות לתהליך בניית התוצר 

 

עוד על…(הרחבה)