חדר מפקחים - Information Graphic

אינפוגרפיקה – Information Graphic (מידע חזותי)  הצגה של מידע ונתונים בצורה חזותית.

אינפוגרפיקה היא הצגה חזותית של מידע בצורה ברורה וקלה להבנה, על ידי הדמיית הנתונים בצורות חזותיות. האינפוגרפיקה משמשת להצגת כל סוגי המידע בעזרת תרשימים, מפות, איורים, צילומים, מודלים תלת-מימדיים ועוד שמלווים לרוב בהסברים טקסטואליים.