איריס הרשמן

קורס בתש"ף
סגני מנהלים – מנהיגות הסגנית במציאות משתנה

ההתמחות/המומחיות שלך
חינוך והתנהגות ארגונית

מחשבה/ מוטו/ טיפ בנושא הפיתוח המקצועי
כדי שמורים יצליחו לצאת מהקופסא וללמד באופן חדשני – הם חייבים ללמוד באופן הזה