ד"ר רננה לויאני

רננה לויאני

קורסים בתש"ף
מוח ולמידה – מחקרים חדשניים על המוח ואיך ליישם אותם בכיתה הדיפרנציאלית – קורס מקוון

מוטיבציה והוראה אפקטיבית בעידן החדש-מחקרים חדשניים לכיתה – קורס מקוון

התמחות/מומחיות
פילוסופיה וחינוך

מחשבה/ מוטו/ טיפ בנושא הפיתוח המקצועי
להקשיב לצרכים העולים מהשטח וכל הזמן לחדש

אתר    
ד"ר רננה לויאני