למידה פרונטלית

למידה פרונטלית

מטרה Ι רציונל Ι איך עושים את זה? Ι איך עושים את זה בלמידה דיגיטלית?  Ι דוגמאות Ι חינוך 2030 ידע מיומנויות וערכים וגישות Ι מה צריך לקחת בחשבון? Ι תשתיות פיזיות וטכנולוגיות Ι חיבוריות ושיתופי פעולה Ι טיפים Ι סרטונים ופעילויות להרחבה Ι 

 

> מטרה 

לתווך ללומדים את אוצרות הידע.

לראש העמוד

 

> רציונל 

למידה פרונטאלית היא בעיקרה אסטרטגיה מכוונת מנחה, המציבה לכל הלומדים משימות אקדמיות ודרכים זהות לביצוען (בלא להתייחס להבדלי ההישגים בין הלומדים).
הלמידה הפרונטלית, המבוססת על הרצאה, עשויה לעניין, לגרום ללומד השומע סיפוק אינטלקטואלי הודות להבנת הנשמע, לגרות את הלומד אינטלקטואלית ולדרבן אותו ללמידה נוספת.

הוראה הפרונטלית מתבססת על שתי הנחות יסוד:

 • הידע המועבר ללומד הוא בבחינת חידוש חיצוני לגביו, אך הוא נקלט ומתמזג בבסיס הידע הקיים אצל הלומד כתוצאה מלמידה קודמת, ומשמש בסיס לקליטת ידע חיצוני חדש.
 • המנחה המשמש ללומד מקור ידע הינו למעשה סוכן ידע, המסוגל לארגן את הידע באופן שיוכל להיקלט על-ידי הלומד בצורה אפקטיבית.

לראש העמוד

 

> איך עושים את זה? 

 

 • המנחה ניצב בחזית הכיתה, מוקד השליטה במפגש נמצא בידיו, פעילות המנחה היא השלטת במהלך המפגש.  
 • המנחה צריך לסקרן ולאתגר את לומדיו מתוך סמכות ברורה ובאמצעות רטוריקה של מנהיגות; ההרצאה של המנחה הפרונטלי היא טקסט פתוח, דינמי, דיאלוגי המוליך את הלומדים לשיח על ערכים, דילמות ועמדות ולא רק אל אינפורמציה ואל דאטה.

לראש העמוד

 

> איך עושים את זה בלמידה דיגיטלית?

 

 • יצירת שיעורים אינטראקטיביים על בסיס תכנים המקוריים של המנחה (מצגת, טקסט, תמונות). למצגת הבסיס ניתן להוסיף סיור וירטואלי, אובייקטים תלת ממדיים, סקרים ושאלונים, שאלות פתוחות ועוד. מוצע להיעזר בכלי Nearpod הכלי מאפשר שידור של המצגת המועשרת ישירות למכשירם של הלומדים (מחשב/טאבלט/טלפון חכם), וכך להגביר את הלמידה הפעילה בכיתה ואת רמת ההשתתפות שלהם בכיתות גדולות. מתאים להעברת מפגש בכתה, שיעור סינכרוני מקוון, עבודה במהלך סיור ועוד. 
 • שילוב הרצאות מומחים שקשורים לנושא הנלמד במדיה הדיגיטלית: הרצאות Ted, יוטיוב
 • המנחה מקליט את ההרצאה (מראש) לצורך למידה א– סינכרונית
 • יצירת מצגת אינטראקטיבית בשילוב קריינות של המרצה בכלי  screen o matic.

לראש העמוד

 

> דוגמאות

המנחה דוד לימד את הלומדים את החוק השלישי של ניוטון. הוא הלהיב את לומדיו לקראת למידת הנושא. הוא הכיר היטב את הנושא וידע מהם הקשיים והתפיסות השגויות הנפוצות של הלומדים בהקשר לנושא זה. הוא בנה את המפגש וההדגמות בהתאם לתפיסות השגויות וניהל את המפגש בשיטת ה"משא ומתן" (יחיאלי ונוסבוים, תשס"ב 2002) ותיווך את החוק ללומדיו (פויירשטיין ופויירשטיין, תשס"ג 1983).

לראש העמוד

 

> חינוך 2030, ידע מיומנויות ערכים וגישות

מיומנויות למידה ולמידת מיומנויות, אחריות, סקרנות, כבוד, אימון, תשומת לב

לראש העמוד

 

> מה צריך לקחת בחשבון?

המנחה הבוחר בשיטת הלמידה הפרונטלית צריך לתת דעתו על מספר נקודות:

 • עליו לתרגם את הידע שלו לשפה ולמונחים המתאימים לרמת הלומדים, כך שהמסרים לא יתעוותו.
 • עליו לוודא במהלך המפגש, כי המסרים המועברים על-ידו נקלטים ומפוענחים כהלכה.
 • עליו לוודא שהלומדים מפענחים את המסרים, כך שישמשו כחומר לימוד.
 • עליו לוודא שהחומר המוצג, ניתן לחזרה, להעברה ולהכללה.

לראש העמוד

 

> תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

כתת לימוד/ מרחב למידה, לוח, ברקו, דפי מידע, מצגת, סרטון

לראש העמוד

 

> חיבוריות ושיתופי פעולה

המנחה סוליסט ומוביל את תהליכי הלמידה לבדו. למנחה יש תפקיד ועמו אחריות. אחריות זו איננה ניתנת להעברה אל הלומד ואיננה ניתנת לחלוקה בין המנחה ללומד אלא כולה של המנחה. 

לראש העמוד

 

> טיפים 

 • חשוב להיות בקי ומעורה במצב הדעת והתרבות.
 • המנחה צריך לשלוט בכלים ובמתודות של החשיבה המקורית והרפלקטיבית
 • מומלץ לפתח חוש לביקורת ובקרה עצמית.

לראש העמוד

 


> סרטונים ופעילויות להרחבה

לראש העמוד