למידה קבוצתית


למידה קבוצתית

מטרה Ι רציונל Ι איך עושים את זה? Ι איך עושים את זה בלמידה דיגיטלית?  Ι דוגמאות Ι חינוך 2030 ידע מיומנויות וערכים וגישות Ι מה צריך לקחת בחשבון? Ι תשתיות פיזיות וטכנולוגיות Ι חיבוריות ושיתופי פעולה Ι טיפים Ι סרטונים ופעילויות להרחבה Ι 

 

> מטרה

לטפח למידה איכותית – פעילה, שיתופית ושוויונית. לאפשר ולעודד הוראת עמיתים.

לראש העמוד

 

> רציונל

למידה בקבוצות נתפסת כחלופה ללמידה בכתה גדולה. הערך המוסף שלה בא לידי ביטוי

 • בשוויוניות – קבוצת הלומדים מיתרת הפער הקיים בין פערי הידע והסטטוס המאפיינים את זירת ההתקשרות בין מומחי הידע ללומדים. שוויוניות זו יכולה לייצר מעורבות, מוטיבציה, פתיחות, אמון והבנה גבוהים יותר אצל הלומד.
 • בגובה העיניים – למומחה (המנחה) קושי בסיסי להגיע אל הלומד ולערוך התאמה בייצוג הידע עבורו. לומדים קרובים יותר להתפתחות הנוכחית של עמיתיהם ולכן קל להם יותר להסביר לעמית את הנושא הנלמד בגובה העיניים.

איכות הלמידה הקבוצתית תלויה באיכות הדיבור שמתרחש בה.

ללמידה בקבוצות יתרונות רבים, כאשר היא מזמנת למידה של תוכן, הטמעת מיומנויות ואסטרטגיות למידה, ומקדמת מיומנויות חברתיות, שהן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה.

לראש העמוד

 

>איך עושים את זה?

 • שוחחו עם הלומדים על כללי יסוד לדיבור בקבוצה למשל: כיצד לשאול שאלה פתוחה; לתת ביקורת מעניינת או מאתגרת; לתת הצעה טובה; לתת נימוק טוב; לחלוק מידע רלוונטי; להקשיב בקפידה; לנסות להגיע להסכמה.
 • דאגו לחלוקת קבוצות למידה, הטרוגניות ככל שניתן. בשלב ראשון תרגלו את מיומנויות השיחה ועדיף לעשות זאת סביב נושאים "ידידותיים". בשלב מתקדם אפשר לבחור גם נושאים שנויים במחלוקת או משימות מורכבות.
 • הקפידו על שיח מיטבי והדגימו שיח כזה – גם במפגש מרובה משתתפים: בשיח הדבור – איכותו, הדינמיקה שלו, עומק התכנים, הערכים שהוא מקדם – טמון ההבדל בין למידה איכותית לבין למידה דלה.

לראש העמוד

 

> איך עושים את זה בלמידה דיגיטאלית?

עידוד שיח בכלים שיתופיים כמו פורום , מחולל טיעונים Tricider

ראו כלים נוספים בפרטיקה למידה שיתופית 

לראש העמוד

 

> דוגמאות

משימות הלמידה בקבוצות יכולות להיות: פתרון בעיות, ביצוע פרויקט, לימוד למבחן, ארגון טיול ועוד.

לראש העמוד

 

> חינוך 2030, ידע מיומנויות ערכים וגישות

שיתוף פעולה, פתרון סכסוכים, יצירתיות/חשיבה יצירתית/ חשיבה המצאתית, אמפתיה, שוויון, פתיחות, פרואקטיביות, תחושת שייכות, אמון       

לראש העמוד

 

>מה צריך לקחת בחשבון?  

 בתכנון מבנה הקבוצות יש לשים לב לנקודות אלה: גיל הלומדים וגודל הקבוצה; אופי המשימה ביחס לגודל הקבוצה; אופי המשימה בהינתן השלב שבו הקבוצה נמצאת; הרכב הקבוצה (הומוגנית או הטרוגנית); מוביל או מנחה לכל קבוצה; בעלי תפקידים נוספים (לדוגמה, צופה־מתעד).

 • המשימה הקבוצתית – חשוב שתהיה בעלת מבנה שוויוני ודיבור שיתופי שיוביל להפקתו של תוצר משותף (רעיון, פתרון לבעיה, פרויקט) שלא היה יכול להיווצר ללא הפעולה הקבוצתית המשותפת.
 • כדי להגיע לתוצר משמעותי, חשוב להבנות היטב את המשימה ולהתאים אותה לפעילות הקבוצתית.

לראש העמוד

 

> תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

מרחב למידה, פינות ישיבה, חומרי למידה, כלי כתיבה, דפים

לראש העמוד

 

> חיבוריות ושיתופי פעולה

בתהליך הלמידה שותפים: המנחה יחד עם הלומדים, הלומדים ועמיתיהם לקבוצות.

לראש העמוד

 

> טיפים

 • כאשר יש צורך לחזק קבוצה מסוימת בתחום ספציפי, עדיף לעבוד בקבוצות הומוגניות.
 • כאשר עובדים על רעיון או פתרון בעיה הדורשים ריבוי נקודת מבט, יש לעבוד בקבוצות הטרוגניות.
 • חלוקת תפקידים עלולה להביא את הלומדים לעבוד לבד – כל אחד על היבט שלו במשימה. אם בחרתם לתת תפקידים, דאגו שכל לומד יהיה בכל פעם בתפקיד אחר.
 • נצלו את זמן הלמידה בין הלומדים לתצפית ולהתבוננות בהם, ולא רק למעורבות ישירה. בפעילותם. הדבר יאפשר לכם לערוך שיחת מטא־קוגניציה על תהליכי הדיבור בקבוצה.

לראש העמוד

 

רטונים ופעילויות להרחבה

למידה בקבוצות – מאלרגיה לסינרגיה
למידה בקבוצות

למידה שיתופית (סרטון)
הזדמנויות בהוראה ולמידה בקבוצה קטנה

לראש העמוד