למידה שיתופית

למידה שיתופית

מטרה Ι רציונל Ι איך עושים את זה? Ι איך עושים את זה בלמידה דיגיטלית? Ι חינוך 2030 ידע מיומנויות וערכים וגישות Ι מה צריך לקחת בחשבון? Ι תשתיות פיזיות וטכנולוגיות Ι חיבוריות ושיתופי פעולה Ι טיפים Ι סרטונים ופעילויות להרחבהΙ 

 

> מטרה 

לאפשר ללומדים להחליף ולחלוק דעות ורעיונות, להיחשף לנקודות ראות מגוונות,  ולייצר תהליכי חיברות.

לראש העמוד

 

> רציונל 

למידה שיתופית היא תהליך למידה המתבצע בקבוצות קטנות המבוססות על יחסי גומלין והידברות בין הלומדים לבין עצמם. הידע נבנה תוך כדי אינטראקציה בין השותפים בתהליך הלמידה, כמו בינם לבין המנחה, לבין מקורות מידע אנושיים, מתוקשבים וכתובים.

בתהליך הלמידה משולבים סוגים שונים של הערכה: הערכה מעצבת, הערכת תוצרים, הערכה אישית, הערכה קבוצתית והערכה כיתתית.

לראש העמוד

 

> איך עושים את זה? 

 

 • חלוקת הלומדים לקבוצות תתבצע על פי קריטריונים מגוונים: באופן אקראי, על פי תחומי התעניינות, חלוקה לבעלי תפקידים, לפי בחירת הלומדים ועוד.
 • המנחה משמש מדריך, יועץ, מכוון, מסייע, מדרבן, תומך ומהווה שותף פעיל. 
 • עליו לפתח נורמות של התנהגות שיתופית, כגון תמיכה הדדית, אמפתיה, חלוקה בחומר ובמקורות, החלפת מידע ודעות, תכנון משותף. לפתח מיומנויות למידה ודיון, כגון ליקוט וארגון מידע ממקורות שונים, תכנון משותף, קשב, התייחסות לדברי הזולת, חלוקה שווה של רשות הדיבור והנחיית דיון.
 • על המנחה לעצב משימה לימודית המאפשרת למידה תוך כדי הידברות ויחסי גומלין בין הלומדים. בבניית המשימה הלימודית חשוב שהמנחה ישלב סוגים שונים של הערכה: הערכה מעצבת, הערכת תוצרים, הערכה אישית, הערכה קבוצתית והערכה כיתתית ולדאוג לפלטפורמה שבה ניתן יהיה  לשתף את התוצרים.  

לראש העמוד

 

> איך עושים את זה בלמידה דיגיטלית? (דוגמאות)

 

 

הצעות לפעילויות לקידום למידה שיתופית בקורס דיגיטאלי

 

המלצה לכלים לביצוע הפעילות
נושאים לדיון ושיח דינאמי כולל תגובות לעמיתים. הדיון יכול להיות סינכרוני או א-סינכרוני
משימת חקר קבוצתית
 • איסוף מידע משותף
 • איסוף תובנות בעקבות למידה
 • בניית מאגר ידע שיתופי

 

בניית מאגר מושגים שיתופי

 

ארגון מידע שיתופי 

 

תוצר שיתופי

 

במת תוצרים

 

     לוח קיר שיתופי padlet

עריכת סקר קבוצתי
יצירת הזדמנות להיוועצות עמיתים

     פורום

    קבוצה בווטסאפ

 

משחק שיתופי

 

לראש העמוד

 

> חינוך 2030, ידע מיומנויות ערכים וגישות

ניהול סיכונים, תחושת שייכות, תכלית, חשיבה רפלקטיבית, כבוד, פתיחות, פרספקטיבה וגמישות קוגניטיבית, פתרון בעיות, מיומנויות שימושיות לטכנולוגיות מידע ותקשורת, זהות, חשיבה ביקורתית, זמישות, פתרון סכסוכים, שיתוף פעולה.

לראש העמוד

 

> מה צריך לקחת בחשבון?

ללמידה שיתופית ישנן רמות שיתופיות:

 1. Sharing -שיתוף ברעיון או תוצר
 2.  Cooperating – יצירת תוצר משותף בו כל אחד מחברי הקבוצה תורם את חלקו לתוצר המשותף
 3. Collaborating – למידה משותפת ודינמית. שיתוף הפעולה תורם לתהליך עצמו ולא רק לתוצר. למשל עריכה משותפת של מסמך / הפקת סרטון משותף

הלמידה השיתופית יכולה להתקיים בחלקה או כולה באופן מקוון במרחב הלוקלי והגלובלי

לראש העמוד

 

> תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

סביבה מאפשרת שיח קבוצתי ללא הסחות דעת.

לראש העמוד

 

> חיבוריות ושיתופי פעולה

למידה מסוג זה מזמנת שיתוף בין לומדים, מומחי ידע, מנחים ובעלי עניין בקהילה.

לראש העמוד

 

> טיפים 

 • חשוב לשים לב לכך כי למידה שיתופית יכולה להיות פעילות קצרת מועד או פעילות מתמשכת ולתכנן את מפגשי הלמידה בהתאם.
 •  קיימים דגמים שונים ליישום. ניתן להשתמש בכל פעם בדגם אחר ולהתנסות בלמידה שיתופית פעמים רבות (ראה קובץ מצ"ב דגמים ללמידה שיתופית מקוונת).
 • מומלץ לקבוע לוח זמנים לכל שלב בתהליך הלמידה השיתופית, החל בשלב מציאת השותפים, תיאום ציפיות, העלאת רעיונות, בחירת סביבה שיתופית, חקירה משותפת וכלה בבניית תוצר שיתופי. 

לראש העמוד

 

> סרטונים ופעילויות להרחבה

למידה בקבוצה בכיתה – מאיה בוזו שוורץ

המודל השלישי כפתיח לקהילת ידע – למידה שיתופית 

למידה שיתופית היא היפוכה של הלמידה הפרונטלית 

למידה שיתופית מקוונת – עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים

כיצד נקדם למידה שיתופית בקורס מקוון – אתר פסג"ה פתח תקוה

נתיבים להוראה משמעותית

דגמים ללמידה שיתופית מקוונת

לראש העמוד