גלריית תמונות: אלבום משפחתי

אביו – יצחק שפירא

אימו – בילה שפירא

אשתו – לייבה רחל

אחיו – מיכל שפירא

1907 – עם משפחתו

1913 – עם בנו אהרון מנחם

1915 – עם משפחתו

עם משפחתו ביער שפירא