ספרים אודות אברהם שפירא

אידלשטיין יהודה, אברהם שפירא – תל אביב, הוצאת  "ידידים"

אורן ברוך, שנותיהם היפות – עירית פתח תקוה והמחלקה להנצחת החיל

אורן ברוך, ספר חברי ההגנה בפ"ת" קובץ א'-ב' – עירית פתח תקוה

חשביה אריה, אם ועיר – עירית פתח תקוה, 1998

יואלי זלמן, פתח תקוה בשנות התישעים – עירית פתח תקוה

יואלי זלמן, פתח תקוה שרשים וימים גדולים – עירית פ"ת

יואלי זלמן, תמונות ומראות – עירית פתח תקוה, 1955

יערי פולסקין – חריזמן, ספר היובל פתח תקוה – תרפ"ט

קרסל  גצל, אברהם שפירא – עירית פתח תקוה,  1955

קרסל גצל, אם המושבות פתח תקוה תרלח-תשי"ג, פתח תקוה שבעים וחמש שנה – עירית פתח תקוה

בן עזר אהוד,  הג'דע – תל אביב, "עם עובד"

תלפז גדעון, תכלת וארגמן – פתח תקוה "איזמרגד", 1991

אורן ברוך, עלילות בני חיל