ציטוטים: אברהם שפירא אמר

השמירה במובנה המצומצם אינה אלא פקיחת עיניים על הנעשה במושבה, לשם מניעת אפשרות לנטילת רכוש ללא ידיעת הבעלים…"                                                                                              

דברי שפירא ללורד בלפור – מתוך "אברהם שפירא" – יהודה אדלשטיין

"…אני מקווה שהדגל הבריטי יעמוד לימין הדגל הציוני על הר הצופים ויעזור לנו בהקמת הבית הלאומי לעם ישראל בארץ ישראל. אני מודה על הכבוד הגדול ולא אשכח את היום הזה ואמסור לבניי ובני בניי שיזכרו, כי אביהם לחץ את ידי בלפור, את היד שחתמה על ההצהרה…"

אברהם שפירא למתלוננים במשטרה 

"… גם לנו גורמים תעלולי האלמונים נזקים רבים, איתכם אנו בצרה. כפי הנראה התלקטו ריקים ופוחזים לחבל ברכוש שיצרו בעמל רב אנשים הגונים, ללא הבדל בין יהודים לערבים.

אם לא תתנו אכסנייה ומחסה לאלמונים המשוטטים בסביבה יש לקוות שיתרחקו מאיתנו ולא יזיקו בחבלותיהם – לא לנו ולא לכם."

 

אברהם שפירא למר קרוסבי – תרפ"ט

"מכיר אני את הערבים זה חמישים שנה, התהלכתי ביניהם הרבה ותמיד היה… אתי נשק. אך מעודי לא התשמשתי בו לרעה, אולם, רק הודות לכך שהיה לי נשק כיבדוני הערבים. נשק זה הוא ששמר אותנו וגם אותם מלהתנגש זה בזה.

לא יצאנו מעולם מגבולנו וגם לא נצא, אולם, כל שיבוא לקחת את נפשנו – ניקח תחילה את נפשו".

שפירא ללורד בלפור בעת ביקור בלונדון
"….בזמן שקראת את הצהרתך באוזני כל העולם כולו, הייתי בבית הכלא הצבאי בדמשק והועברתי לאיסטנבול, שוחררתי ביום שעלה הדגל הבריטי על חוף קרן הזהב. רצוני לקוות, ואני מקווה שהדגל הבריטי יעמוד לימין הדגל הציוני על הר הצופים ויעזור לנו בהקמת הבית הלאומי לעם ישראל בארץ ישראל. אני מודה על הכבוד הגדול ולא אשכח את היום הזה ואמסור לבניי ובני בניי שיזכרו, כי אביהם לחץ את ידי בלפור, את היד שחתמה על ההצהרה…"

דברי שפירא על השמירה , מ"אברהם שפירא" –ידידים

…"השמירה, יצירת ערובה מתמדת לביטחון החיים והרכוש, אותה ערובה שהמדינה חייבת לתת, אלא שאינה נותנת. החזרת רכוש גנוב וגזול לבעליו והבאת הפושעים על עונשם, למען ישמעו וייראו ולא יזידו לעשות עוד".

 

נמסר לנתן יהונתן, אביו ובנו.

…"בן כמה אני? אתם יודעים? בן 93.

החזה בסדר גמור, הלב חזק,גם הראש.רק הרגלים חלשות- לא יכולות  להרים את הגוף,ובלי מקל אי-אפשר ללכת. אני שותה כוסית קוניאק כל בוקר ומעשן כל היום,אוכל מעט-זה בשביל הגוף ובשביל הנפש המקטרת. אף פעם אני לא לבדי, באים ילדים, בתי-ספר עם המורים. בא אלי משה שרת לפעמים מגיע אלי בן-צבי,באים שייח'ים, ידידים."