אדר

 

תאריך
אירוע
א אדר ב’ תרע”ג
(10.3.1913)
אוכלסו הבתים במחנה יהודה – מושב לקליטת עולי תימן.
ה אדר א’ תרנ”ז
(7.2.1897)
הונחה אבן הפינה לבית הכנסת הגדול.
יג אדר א’ תש”ו
(14.2.1946)
נפטר חיים משה סלור – מודד אדמות המושבה, מחבר “ספר האחוזה”.
יד אדר תשכ”א
(28.2.1961)
ב”יד לבנים” נפתחה תערוכה בינלאומית לספרי ילדים.
טו אדר תשל”ב
(1.3.1972)
נפטר יוסף ספיר – ראש העיר הנבחר הראשון, כיהן בין השנים 1950-1940.
יז אדר תשט”ז
(29.2.1956)
נפטר משה שמואל ראב (בן עזר) – מראשוני
המתיישבים במושבה.
יח אדר א’ תרפ”ט
(28.2.1929)
ביקור הנציב העליון, הלורד צ’נסלור, בפתח תקוה.
כב אדר ב’ תרמ”ו
(29.3.1886)
התנפלות ראשונה של ערביי יהודיה על פתח תקוה “כולם במוטות עבות וארוכות עם מסמרות נטועות בראשיהן”.
כב אדר ב’ תרכ”ב
(29.3.1962)
כפר גנים סופחה כשכונה לפתח תקוה.
כג אדר א’ תרפ”א
(3.3.1921)
נחתם חוזה להקמת מסילת הברזל פתח תקוה – ראש העין.
כה אדר תרע”ה
(11.3.1915)
ארבה כיסה את פתח תקוה.
אדר תרמ”ה
(1885)
פורסם דוח סטטיסטי ראשון של המושבה פתח תקוה.
אדר תרפ”ב
(1922)
נוסדה “קופת מלווה חקלאית” – אגודה הדדית בע”מ.
אדר תש”ז
(1947)
הבריטים הטילו עוצר בן שבועיים על פתח תקוה.
אדר תשס”ו
(2006)
נחנך שביל האופנים לאורך נחל שילה לכיוון הירקון.