אלול

 

תאריך
אירוע
יב אלול תשנ”ט
(24.8.1999)
נפתח הקניון הגדול, קניון “אבנת”.
יג אלול תשס”ו
(6.9.2006)
נפתח גשר קלאטרווה -בין קניון “אבנת” לבית החולים בלינסון.
אלול תרצ”ה
(6.9.1935)
נוסד “בית חינוך לילדי עובדים”, על שם משה הס.

כרונולוגיה מקומית – ציר הזמן של פתח-תקוה