בבליוגרפיה

'קתדרה' כתב עת לתולדות היישוב בארץ ישראל ,  'יד בן צבי', ירושלים

50 ליסוד אחוה ועבודה – פתח תקוה, בית נטע

אהרוני מאיר, אישים ומעשים בפ'ת והסביבה, 'מקסם', כפר סבא

אופיר דניאל, אחוזה בפתח תקוה, קרן פרומקין, תש'ם

אופיר דניאל, משפחה ישראלית, קרן פרומקין, 1995

אורן ברוך, ביה'ס יק'א-פיק'א בן 100,  אגף החינוך עירית פתח תקוה

אורן ברוך, ספר חברי ההגנה בפ'ת' קובץ א',  עירית פתח תקוה

אורן ברוך, שנותיהם היפות,  עירית פתח תקוה והמחלקה להנצחת החיל

אידלשטיין יהודה, אברהם שפירא, הוצאת  'ידידים',  תל אביב

שחטר, יהודא הלוי, זכרונות זרח ברנט, מוריה, ירושלים

קרסל, יעקב קרול הפרדסן הציוני, נטע הרפז, 1975

חורגין יעקב, יד לגיבורים- פתח תקוה, ועדת היובל של עירית פחח תקוה, 1945

חשביה אריה, אם ועיר, עירית פתח תקוה, 1998

טרופה אליעזר, יסודות,  עירית פתח תקוה, תש'ט

טרופה אליעזר, מדריך פתח תקוה, עירית פתח תקוה, תש'ט

טרופה אליעזר, פתח תקוה ובנותיה, עירית פתח תקוה, 1950

טרופה אליעזר, ראשית – פתח תקוה,  תש'ח

יואלי זלמן, שטיין.ש (עורכים), כובשים ובונים – פתח תקוה, מועצת פועלי פתח תקוה

יואלי זלמן, פתח תקוה בשנות התישעים, עירית פתח תקוה

יואלי זלמן, פתח תקוה שרשים וימים גדולים, עירית פתח תקוה

יואלי זלמן, תמונות ומראות,  עירית פתח תקוה, 1955

יערי פולסקין – חריזמן, ספר היובל פתח תקוה, תרפ'ט

עבר הדני, אגודת פרדס בת 70 תר'ס-תש'ל,  תל אביב, אגודת פרדס, תש'ל

עין גנים – לנוער- קרן הקיימת לישראל

קרסל  גצל, אברהם שפירא, עירית פתח תקוה,  1955

קרסל גצל , אם המושבות בעשור למדינת ישראל,  עירית פתח תקוה, 1958

קרסל גצל, אם המושבות פתח תקוה תרלח-תשי'ג, פתח תקוה שבעים וחמש שנה, עירית פתח תקוה

קרסל גצל, חלום שהיה עבודה עברית, פתח תקוה, בית נטע, 1980

ראב יהודה, התלם הראשון, ירושלים, הספריה הציונית, תשמ'ח

ריכר מרדכי, התלם הארוך, בית נטע, פתח תקוה 

בוסתנאי, שישים שנה לפתח תקוה, גליון כ'ז, 1938

תדהר דוד, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוני, תשי'ח

סמילנסקי משה, משפחת האדמה – תל אביב, 'עם עובד', תשי'ד
נתן יונתן, בין אביב לענן,  ספרית הפועלים, 1959
נתן יונתן, שירי עפר ורוח,  ספרית הפועלים, 1965

יערי אברהם – עורך, זכרונות ארץ ישראל – כרך א', רמת גן, 'מסדה', 1974

אביצור שמואל, ממציאים ומאמצים מחוללי המהפכה בדרכי היצור בארץ, ירושלים, 'יד בן צבי', תשמ'ו

בולי ישראל תש"ח תשמ"ח קטלוג מס' 11,  רשות הדואר, השירות הבולאי, הוצאת כרטא

אוסף התצלומים הלאומי  http://www.gpo.gov.il
אתר ההנצחה של חללי מערכות ישראל  http://www.izkor.gov.il
אתר הקק'ל -ארכיון קק'ל   http://www.kkl.org.il
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות http://www.shimur.co.il
המשרד להגנת הסביבה http://www.environment.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=HomePage
הסוכנות היהודית לארץ ישראל – מחלקת החינוך http://www.jafi.org.il/hebrew/elinks.htm  
מידעיר – אינדקס ערים בישראל http://www.cityindex.co.il
עיתונות עברית הסטורית http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/index800.html
פרקים בתולדות שירותי בריאות כללית  
ידיעות וסיפורים מפתח תקווה http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1493,00.html
בול 'פתח תקוה בת מאה', מעצב: מ' פרג, יום הופעה: ז' בתמוז ה'תשל'ז-1977

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5743
בול 'פתח תקוה'  מתוך סדרת הבולים: סמלי ערים א'.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5744
מנהלת העם, פתח תקוה, 1948, מעטפה, בולים וחותמות http://www.eimuseum.co.il/exhibitions/post/new1.gif
50 שנות מדינה בבולים – התיישבות בארץ  http://www.amalnet.k12.il/sites/bool/bolm1006.htm

אישים בישראל ביוגרפיות קצרות http://www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1872&page=1

ביקוריו של רוטשילד בארץ-ישראל | מחבר: דוד שמש http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475
כל ההתחלות | מחברת: שולמית לסקוב http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=84
סיפורן של דמויות בדרך למדינה http://galim.org.il/history/new.php3?id=25
עלייה והתיישבות : 'העלייה הראשונה' (1882-1903 http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=5462
קתדרה – לתולדות ארץ ישראל וישובה עיינו בערך פתח תקוה http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra