הצעות להפעלה

לוח עליון – הרחבת אירוע
tהצעות לפעילות עם הטקסט:
            – לברר את חשיבות הנושא (=אירוע, דמות, אתר וכו') הנבחר בתולדות העיר.
            – לזהות דמות ולברר על פועלה ותרומתה לעיר.
            – להתייחס לאירוע ברצף הזמנים ההיסטורי של העיר:
                        מה קדם לנושא המוצג? מה גרם לו?
                        איך התפתח הנושא?     
                        מה השפעות הנושא היום?
                        איך בא לידי ביטוי הנושא כיום?
            – הנצחת הנושא בעיר (מבנה, רחוב, אתר וכו').    

tהצעות לפעילות עם התמונות:
            – מציאת הקשר בין התמונה לטקסט.
            – התייחסות לכל צילום בנפרד:
                        'תמונה שמעניינת אותי במיוחד' – מה מעוררת התמונה?
                        'תמונה שהייתי רוצה שתלווה אותי לאורך זמן'
                        הצעה לטקסט חדש כליווי לתמונה
                        מה היה מימין/ משמאל/ מעלה/מתחת לתמונה 
                        פענוח ופרשנות התצלום בזיקה לטקסט
                        תפקיד התמונה כמאירת הטקסט
            
tהצעות לפעילות עם הציטוט:
            – הרעיון המרכזי בציטוט.
            – מה הקשר בין הציטוט לנושא המוצג?
            – הקשר של הדובר לפתח תקוה בכלל ולאירוע בפרט.

לוח תחתון – אירועי החודש
– יצירת לוח אירועים לשנה נבחרת.
– בחינת אירועים בשנה מסוימת לאור אירועים שקרו במדינה.
– מציאת קשר בין אירועים שונים.
– מיון אירועים.
– מציאת אירועים מזמן המושבה ואירועים מזמן העיר.
– שאילת שאלות בהקשר לאירוע הבודד או לרצף אירועים.
– בחינת האירועים ואופיים בשנים הראשונות של פתח תקוה לעומת ההווה. הסבר הממצאים.
– מציאת קשר אישי או בית ספרי לאירועים.
– בחירת אירועים שחשוב שהעיר תציין אותם.
– אירועים (אישיים, בית ספרים, עירוניים) שחסרים וחשוב להוסיף ללוח.
–  הנפקת בול לאירוע.
– יצירת עיתון לשנה נבחרת המציין את אירועי השנה.
– סימון אירועים על מפת העיר.

 

פעילות כוללת על התערוכה
– נושא (מקום, דמות , אירוע, מוצג) שאני מתחבר אליו.
– מציאת קשר בין אירועים.
– זיהוי סוגי המקורות החזותיים שמספרים לנו את סיפור העיר.
– ישן וחדש.
– תמונות: תמונה יוצאת דופן, תמונות שיש בניהן קשר, תמונות מנוגדות, תמונות שיש בהן סיפור מתמשך, תמונה מייצגת לתערוכה.
– בחירת נושא לחקר/ תערוכה/ הצגה ועוד.
– עיבוד הנושאים המוצגים ל: משחק, עיתון, כרזה, מחזה, סרט וכו'.