חשוון

 

תאריך
אירוע
 
א חשון תרפ”ב
 (2.11.1921)
ועד המושבה פרסם מודעה על סיומו של 'ספר האחוזה' שהיה רישום כל נחלות המושבה.
הספר יצא לאור לראשונה בתרנ'ו והיה פאר היצירה של פתח תקוה שנעשה על ידי 'המודד' משה חיים סלור.
 
ג חשון תש”ד
 (1.11.1943)
חגיגת ששים וחמש לפתח תקוה.
 
ג חשון תש”ט 
(5.11.1948)
משפחות ראשונות של עולים מ”העלייה הגדולה”, התיישבו ביהודיה (יהוד כיום), שהשתייכה מוניציפלית לפתח תקוה.
 
ז חשון תרל”ט
 (3.11.1878)
עליית המתיישבים הראשונים על הקרקע.
 
יא חשון תרצ”ז
 (27.10.1936)
נחנך בית החולים הראשון בפתח תקוה על שם משה בלינסון.
 
יב חשון תרע”ג
 (23.10.1912)
נפטר משה יואל סלומון –  ממייסדי פתח תקוה.
 
יג חשון תר”פ
 (6.11.1919)
נערכה במושבה קבלת פנים למנחם אוסישקין, מראשי הציונות.
 
יד חשון תשס”ד
 (9.11.2003)
אושרה הקמתו של האיצטדיון העירוני בקרית אריה (סמוך למחלף התקוה).
 
יז חשון תשכ”ד
 (4.11.1963)
נפטר הרב ראובן כץ – מרבניה הראשיים של פתח תקוה. על שמו רחוב דגל ראובן.
 
יח חשון תרע”א
 (21.11.1910)
נפטר הרב אהרון הכהן אורלנסקי –  הרב הראשי הראשון של פתח תקוה.
 
כא חשון תשנ”ט
 (10.11.1998)
יצחק אוחיון נבחר לראשות העיר.
 
כה חשון תשמ”ג
 (17.11.1982)
ישראל פיינברג – ראש העיר הרביעי של פתח תקוה בשנים 1978-1966, מקבל אזרחות כבוד.
 
תרמ”ד (1884)
 
הוקמה אחוזת לחמן על ידי הרב פרומקין, הבית הבנוי הראשון בפתח תקוה.
בבית זה פעל “תלמוד התורה” הראשון.
 
תשי”ח
(1958)
חגיגת שמונים לפתח תקוה.
 
 
נפתחו מחדש הגן החי והמוזיאון הזיאולוגי.
 
תשס”ג אוקטובר
 (2002)
הוקמה מנהלת איזור התעשייה שכוללת את כל אזורי התעשייה בעיר.