טבת

 

תאריך
אירוע
א טבת שביעי חנוכה תר”ם
(16.12.1879)
נקבעו לראשונה, בירושלים, תקנות  הבחירות לועד המושבה על ידי חברת ‘פתח תקוה’.
א טבת תרנ”ד
(10.12.1894)
נפטר דוד מאיר גוטמן – ממייסדי פתח תקוה, ראש ועד המושבה הראשון.
ב טבת תש”ח
(15.12.1947)
חובל לראשונה קו מסילת הברזל פתח תקוה – ראש העין.
ד טבת תש”ח
(17.12.1947)
מאות מבני פתח תקוה התייצבו ביום הראשון של הגיוס לצבא.
ה טבת תשכ”ו
(28.12.1965)
נפטר אברהם שפירא “זקן השומרים”.
ז טבת תרע”ח
(22.12.1917)
השבת האחרונה לשלטון התורכים במושבה. האנגלים נכנסים למושבה.
יד טבת תרע”ג
(24.12.1912)
אסיפה ראשונה משותפת לפועלים תימנים ואשכנזים ב”קלוב הפועלים”.
יז טבת תשס”ד
(11.1.2004)
אושרה תכנית להקמת התחנה המרכזית החדשה.
כ טבת תש”ט
(21.1.1949)
נפטרה רבקה נוביק – ממייסדות השרות הסוציאלי בפתח תקוה, חברת מועצה. על שמה בית החולים “בית רבקה”.
כו טבת תרע”ג
(5.1.1913)
נוסדה ‘המצפה’ – לשכת התעסוקה הראשונה בארץ.
הלשכה נועדה לבטל את מקומו של “שוק העבודה”- ”הבירג’ה”.
טבת תרמ”ה
(1885)
נוסד בית הספר הכללי הראשון – יק”א – בית הברון.
כיום בית ספר פיקא על שם דוד חיון, המנהל הראשון של בית הספר.
טבת תרפ”ב
(אוגוסט 1922)
הוקמה כפר גנים לקליטת חקלאים בני המעמד הבינוני, מאנשי העלייה הרביעית.
טבת תש”ז
(ראשית ינואר 1947)
הונחה אבן הפינה לשכונת נווה עוז, כשכונת פועלים של חברי ההסתדרות.