משימות להכרות ראשונית עם התערוכה

זהו שני אירועים שקשורים בתופעות טבע. ציינו את החודש ואת התופעה.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

זהו את מייסדי פתח תקוה המוזכרים בשיר 'בבוקר לח…' באיזה תאריך ובאיזה הקשר הם מוזכרים.
דמות ______________ תאריך __________ האירוע ________________________________
________________________________________________________________________
דמות ______________ תאריך __________ האירוע ________________________________
________________________________________________________________________ 
דמות ______________ תאריך __________ האירוע ________________________________
________________________________________________________________________ 
דמות ______________ תאריך __________ האירוע ________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו שתי דמויות של מנהיגי העם המוזכרים או נראים בלוח, ציינו את שם הדמות, תאריך, האירוע.
דמות __________ תאריך __________ האירוע ____________________________________
________________________________________________________________________
דמות __________ תאריך __________ האירוע ____________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו שני אירועים שקשורים לתחום החינוך בעיר
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו שני אירועים שקשורים לתחום התעשייה בעיר
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו שני אירועים שקשורים לתחום איכות הסביבה בעיר
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו שני אירועים שקשורים לתחום הרפואה והבריאות בעיר
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

בחרו שני אירועים שהתרחשו בשנת הלידה שלכם:
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________

 

בחרו שני אירועים, שמצוינים בשני חודשים שונים ושיש בניהם קשר. 
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
הקשר בין האירועים
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

בחרו אירוע/נושא מרכזי המוצג בחלק העליון של אחד הלוחות. מדוע לדעתכם הובלט אירוע/נושא זה? ________________________________________________________________________

 

ציינו שתי דמויות שהונצחו ברחובות העיר. רשמו מדוע לדעתכם זכו להנצחה בעיר?
דמות __________ תאריך __________ האירוע ____________________________________
________________________________________________________________________
הסיבה להנצחה_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

דמות __________ תאריך __________ האירוע ____________________________________
________________________________________________________________________
הסיבה להנצחה_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

בחרו באירוע שזכור לכם באופן אישי. תארו את הזיכרון שלכם מהאירוע.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
הזיכרון שלי _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

בחרו 'תמונה שמעניינת אותי במיוחד' – מה מעוררת התמונה?
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
התמונה מעוררת בי __________________________________________________________

 

בחרו תמונה ונסו לדמיין את האירוע כולו: דמויות, קולות, מראות וכו'.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
תיאור האירוע ______________________________________________________________

 

בחרו באחד הציטוטים המוזכרים בלוח. 
מהו הרעיון המרכזי בציטוט? ____________________________________________________
________________________________________________________________________

מה הקשר בין הציטוט לנושא המוצג? ______________________________________________ ________________________________________________________________________

 

 1948 – הקמת מדינת ישראל. אילו אירועים התרחשו בפתח תקוה בשנה זו ומה הקשר שלהם להקמת המדינה? בחרו שני אירועים.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
זיקה למדינה ______________________________________________________________

תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
זיקה למדינה ______________________________________________________________

 

בחרו אירוע שחשוב שהעיר תציין אותו מדי שנה.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
מדוע חשוב לציין אירוע זה ______________________________________________________
________________________________________________________________________

 

ציינו אירוע שהייתם מוסיפים ללוח השנה של פתח תקוה.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

עליכם להמליץ לרשות הדואר נושא לבול לכבוד 130 לפתח  תקוה, מתוך האירועים המוצגים בלוח.
 מהו הנושא ומה הנימוק?
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
נימוק להמלצה _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

בחרו שני אירועים שניתן לסמן את מקום התרחשותם על מפת העיר פתח תקוה.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
מקום ההתרחשות___________________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
________________________________________________________________________
מקום ההתרחשות___________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

מצאו תמונה מתקופת המושבה ותמונה מתקופת העיר. ציינו את הדומה והשונה.
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________
תאריך __________ האירוע ___________________________________________________

דומה______________________________________________________________________
שונה______________________________________________________________________