ניסן

 

תאריך
אירוע
ב ניסן תרס”ג
(30.3.1903)
הורגשה במושבה רעידת אדמה.
ה ניסן תרע”ז 
(28.3.1917)
מגורשי יפו ותל אביב הגיעו לפתח תקוה.
קליטת המגורשים החמירה את מצב הדיור והתעסוקה במושבה.
ח ניסן תשנ”ז
(15.4.1997)
ביקור ראש הממשלה, בנימין נתניהו,
בבית ”יד לבנים” בפתח תקוה.
ט ניסן תשט”ז
(21.3.1956)
עיריית פתח תקוה אימצה את בית הספר לקצינים – בה”ד 1.
יג ניסן תרצ”ז
(25.3.1937)
פתח תקוה קבלה מעמד של עירייה. בעיתון ממשלת המנדט מס' 676 פורסם צו המכריז על פתח תקוה כעירייה החל מ- 1.4.1937.
יד ניסן תרל”ט
(7.4.1879)
פסח ראשון נחגג במושבה – אל הגברים המייסדים הצטרפו המשפחות שהתגוררו עד אז ביפו.
כב ניסן ת”ש
(30.4.1940)
מועצת העירייה החליטה לכלול את בתי הספר: שארית ישראל, בית יעקב ובית חינוך לילדי העובדים (כיום, הס),
 ברשת החינוך העירונית.
כג ניסן תש”ח
(2.5.1948)
ראש העיר, יוסף ספיר, התכבד בשליחת המכתב הראשון בדואר ישראל.
כה ניסן תש”ח
(4.5.1948)
יהודיה נכבשה על ידי הארגון הצבאי הלאומי (האצ”ל).
כז ניסן תרפ”א
(5.5.1921)
מאורעות תרפ'א – התנפלות ערביי הסביבה
בראשות השיך אבו קישק על פתח תקוה. ביום זה התייחדה פתח תקוה עם חללי
מאורעות תרפ'א.
ניסן תש”י
(4.1950)
נוסדה אגודת הפועל מחנה יהודה.
ניסן תשס”ה
(2005)
התיכונים: בן גוריון, ברנר וישורון נבחרו בין עשרת התיכונים המצטיינים בארץ.