סיוון

 

 

 
 
תאריך
אירוע
קישורים באתר הפסגה
ה סיוון תרע”א
(1.6.1911)
נציגי “פועלי יהודה” התכנסו בצריף בעין גנים והניחו את היסוד ל”אגודת הפועלים”, ארגון ארצי ראשון של עובדים.
ח סיוון תרע”א
(4.6.1911)
נפטר הרב אריה לייב פרומקין – מנהל “אחוזת לחמן” ומייסד בית “תלמוד תורה” הראשון בפתח תקוה.
 
י סיוון תרצ”ז
(20.5.1937)
תהליך ה”עיור” של פתח תקוה בא לסיומו, כשהוכרז על הקמתה של “מועצה כפרית” לטיפול בכל הנושאים הקשורים בחקלאות.
 
יג סיוון תשכ”ח
(9.6.1968)
נפטר פנחס רשיש – ראש העיר בין השנים 1966-1951.
יד סיוון תרע”ה
(27.5.1915)
התכנסה בפתח תקוה “ועידת הארבה”, אגרונומים ופרדסנים שניסו למצוא דרכים להלחם בארבה שפשט בארץ.
 
יז סיוון תרפ”ג
(1.6.1923)
יום ה”סולחה” בין פתח תקוה ושבט אבו קישק, בעקבות מאורעות תרפ”א.
 
יז סיוון תרצ”ב
(21.6.1932)
נבחרה המועצה המקומית החמישית של פתח תקוה.
כ סיוון תרפ”ח
(8.6.1928)
נפתח לתנועה כביש פתח תקוה תל אביב.
 
כב סיוון תשמ”ה
(11.6.1985)
“אסון הבונים” – 19 תלמידים, מחנכת, אם מלווה ונהגת אוטובוס נהרגו בהתנגשות בין רכבת לאוטובוס, שהסיע תלמידים לחוף הבונים במסגרת טיול שנתי.
 
כד סיוון תשמ”ב
(15.6.1982)
נפטרה שושנה ישראלית “אם הבנים”, נכדתו של הרב פרומקין, בתו של בנימין יהלום, חברת מועצה וממייסדות בית “יד לבנים”.
כו סיוון תרפ”ב
(22.6.1922)
פתח תקוה קיבלה מעמד של מועצה מקומית.
 
כז סיוון ת”ש
(3.7.1940)
נבחרה בפעם הראשונה מועצת עירייה.
בראשה נבחר כראש העיר, יוסף ספיר, סגניו: שלמה שטמפפר ופנחס רשיש. בחירות ראשונות בהן השתתפו נשים ונבחרה חברה למועצה.
 
סיוון תשכ”ח
(יוני 1968)
פתח תקוה מעניקה לראש הממשלה לוי אשכול אזרחות כבוד.
 
סיוון תרע”ח 
(1917)
השלטון הבריטי גזר גירוש על תושבי פתח תקוה. רוב המגורשים עברו ליפו ותל אביב.
באיסרו חג של סוכות הורשו התושבים לחזור למושבה. הנזק וההרס במושבה היה רב לצורך שיקום נוסדה חברת ‘הלוואה וחסכון-פ”ת’, שסייעה לתושבים לשקם את הפרדסים.

כרונולוגיה מקומית – ציר הזמן של פתח-תקוה