רציונל

בבוקר לח בשנת תרל'ח
לוח אירועים בתולדות פתח תקוה מ'אז ועד היום'

מיזם פדגוגי למוסדות החינוך בעיר.

 

אירועים הם נקודות ציון על פני הרצף ההיסטורי, שיוצר את ההווה ובונה ומשפיע על מגמות המחר.

במלאת 130 שנה ליסודה של העיר פתח תקוה, בחרנו לספר את סיפורה באמצעות אירועים, שהיוו חותם בעברה המפואר. 

לוח השנה הוא כלי, שמארגן אירועי עבר, הווה ועתיד. הלוח הוא הקולב שבו ועליו תולה החברה את זכרונותיה, שמחותיה, עצבונותיה והישגיה. הלוח מהווה גורם מאחד לקהילה הרלוונטית ויוצר זיקה של האדם למקום.

ניתוח של לוח שנה יכול לספק כמות עצומה של מידע ולהוות גורם מזמן ללמידה רבת משמעות.

משה שמואל ראב, מראשוני המושבה, הדגיש את חשיבות הקשר של האדם למקום. לדבריו… 'חייב אדם להיות מעורה כעץ רענן, להעמיק שורשים ולהתפתח לרוחב ולעומק'.

תקוותנו היא כי כל תלמיד ותלמידה בעיר פתח תקוה, ירגישו קשר ושייכות לעיר, ויחושו גאווה בהשתייכותם.

 

על הלוח – מאפיינים מרכזיים

 לוח עָד – מציין תאריכי התרחשות של אירועים באותו חודש בשנים שונות.

 תשתית הזמן – לוח שנת תרל'ח (יום ותאריך בשנת תרל'ח).

 האירועים – פרטי תיעוד ועדות שלהם תאריך התרחשות וודאי (אירועים חשובים ביותר נשמטו מהלוח עקב 
   העדר תיארוך מדוייק).

 נושאים ותכנים:
  – אישים ודמויות – 'להכיר ולהוקיר'
  – ראשוניות והשפעתה – 'חותם שלא תם'
  – אתרים בעיר – 'מאתרים אתרים'
  – וההיסטוריה נמשכת – 'זמן הווה'

 'לוח צומח' – מאפשר ומזמן תהליכי הבנייה והתקשרות על ידי המשתמשים.

 תמצית של מידע מתוך מאגר החומרים הרחב, הספרי והמקוון, המצוי במרכז הפסג'ה פתח תקוה.

 אוכלוסיית היעד – תלמידי מערכת החינוך בהיבט רב גילי.

 

על התצורה
מבנה תכני: הלוח מחולק לשני חלקים:
                 – החלק העליון – אירוע מרכזי לכל חודש, המוצג בהרחבה באמצעות טקסט מילולי וחזותי.
                 – החלק התחתון – אירועים על פי תאריכים באותו חודש, המוצגים באמצעות טקסט ותמונה.
תצוגה: 
           – תערוכה בסביבה הלימודית בפסג'ה.
           – לוח שנה מתוקשב עם קישורים והרחבות למידע נוסף באתר הפסג'ה 'פתח תקוה עירי'.
           – תערוכה בסביבה הלימודית בבית הספר על בסיס הדרכה ויעוץ של צוות הפסג'ה

על המלאכה
צוות היגוי: נאוה גרומן, עליזה וורם, רונית כהן, דרורה פסטרנק
תחקיר וכתיבה: עליזה וורם
עריכה: רונית כהן
עיצוב: דרורה פסטרנק