שבט

 

תאריך
אירוע
יב שבט תשכ”ו
(2.2.1966)
הונפק בול הנושא את סמל העיר פתח תקוה.
טו שבט תרנ”ט
(26.11.1899)
ביקור שני של הברון רוטשילד במושבה.
טו שבט תשנ”ו
(5.2.1996)
עולים מאתיופיה נוטעים עצים בעיר.
יט שבט תרע”ד
(6.2.1914)
ביקור רביעי של הברון רוטשילד בארץ ישראל. ביום זה ביקר גם במושבה.
יט שבט תש”י
(6.2.1950)
שלג כבד בפתח תקוה אחרי 69 שנים שלא
ירד שלג בארץ.
כד שבט תרפ”ד
(30.1.1924)
נפטר אברהם קופלמן – שליח העלייה הראשונה. העלה את קבוצת ה”ביאליסטוקאים” ליהוד ואחר כך לפתח תקוה.
שבט תרס”א
(1901)
כל בני המושבה התאספו בבית הכנסת ובחרו לוועד המושבה הראשון שבעה חברים ובראשם יהושע שטמפפר.
שבט תשמ”ד
(1984)
הוקמה היחידה לאיכות הסביבה.