תשרי

 

א תשרי תש”ך
 (3.10.1959)
נפטר אריה (לייב) שנקר, מחלוצי התעשיה בישראל וממקימי אזור התעשיה בפתח תקוה הנושא את  שמו, “קרית אריה”.
ג תשרי תרל”א
 (28.9.1870)
נולד אברהם שפירא “זקן השומרים”- ראש שומרי פתח תקוה.
ח תשרי תשל”ד
 (4.10.1973)
נפטרה חמדה רוזנברג, בתו של זאב ברנדה,  מייסדת וראש ארגון “בנות התקוה”, שפעל בעזרה לזולת.
יג תשרי תרפ”ט
 (27.9.1928)
נולד דב תבורי – ראש העיר בין השנים 1989-1978.
יז תשרי תרצ”ו
 (13.10.1953)
נפטר זרח ברנט – ממייסדי פתח תקוה. השתתף בקניית שטח האדמה הראשון לשם יסוד המושבה.
יט תשרי תרס”ט
 (14.10.1908)
נחנך מושב עין גנים, מושב פועלים ראשון בארץ ישראל.
כב תשרי תרס”א
 (15.10.1900)
נפטר אלעזר ראב – נמנה עם יוזמי המושבה ובוניה.
כב תשרי תרס”ו
 (21.10.1905)
נוסדה מפלגת “הפועל הצעיר”. כעבור מספר שבועות נוסדה מפלגת הפועלים היריבה “פועלי ציון”.
כג תשרי תרע”ט
 (29.9.1918)
הבריטים התירו לתושבי פתח תקוה לחזור למושבה, לאחר שגירשו אותם שנה קודם.
כד תשרי תש”ה
 (11.10.1944)
זוהה המיקום של התיישבות ה”ירקונים” על גדות הירקון.
כה תשרי תרמ”ג
 (8.10.1882)
הביאליסטוקאים עלו להתיישבות ביהוד, שהיתה שלב בהתיישבות בפתח תקוה.
כו תשרי תרל”ט
 (21.10.1878)
נמסר למייסדים שטח האדמה הראשון שנרכש להקמת המושבה. השטח השתרע מתל מלאבס ועד ככר המייסדים-“הגבעה" ולאורך רחוב שטמפפר (של היום).
כז תשרי תשי”ד
 (6.10.1953)
יצא לאור “ספר היובל” בעריכת ג. קרסל, לרגל חגיגות ה-75 ל”אם המושבות”.
כח תשרי תשי”ד
 (7.10.1953)
יצאו לאור מעטפה וחותמת ליובל ה-75 שנה.
ל תשרי תשנ”ג
 (27.10.1992)
הפתיחה הרשמית של בית החולים הראשון לילדים, “שניידר”.
בין ראש השנה לסוכות המועד הקבוע בו הוכרז, באמצעות תקיעת שופרות, תאריך הבחירות לועד המושבה.
תשרי
(1935) 
הונחה אבן הפינה לבית חולים הראשון בפתח תקוה – בילינסון.

כרונולוגיה מקומית – ציר הזמן של פתח-תקוה