"חותם שלא תם" - דפי מידע: ראשוניותה של פתח תקוה

ראשוניותה של פתח תקוה כחותם בעל השפעה על התפתחות הישוב והמדינה מאז ועד ימינו. כתיבה: עליזה וורם, עריכה: רונית כהן