"להיות כאן ילד"

"להיות כאן ילד" מציג את עולמם של ילד פתח תקוה במגוון תחומים.
"להיות כאן ילד" מתייחס להתבוננות של הילדים על חיי היומיום שלהם בעיר כנקודת מוצא להכרה ולהבנה של העבר.
 "להיות כאן ילד" – מהווה חוליה נוספת במורשת של העיר פתח-תקווה כ"חותם שלא תם".