אוספים - ציטוטים מספרים

אהרון שדר,  אנשי כפר גנים,  עמ' 179- 180
 

חנוך ברטוב,  של מי אתה ילד, עם עובד, 1973, עמ' 86