הזמנה לחקר - חיי בית הספר

לפניכם שאלות בתחומים השונים של חיי בית הספר. 
שאלות אלו יוכלו לשמש כבסיס לחקר השוואתי בין בית הספר של אז לבית הספר כיום בפתח תקוה. התלמיד יתמקד בנושא אחד או במספר מצומצם של נושאים. 
את החקר ניתן לבצע באמצעות הפניית השאלות לבני משפחה, לאנשים שלמדו בבית הספר בו לומד התלמיד היום וגם באמצעות ספרים שהוציאו בתי הספר. ניתן גם לראיין מורים בבית הספר.
 

ניתן, כמובן, להוסיף נושאים ושאלות. 

בריאות – 
            האם היתה אחות בבית הספר? 
            כיצד נראה חדר האחות? איזה אביזרים מיוחדים היו בו? 
            איזה פעולות עשתה אחות בית הספר למען בריאות הילדים? 
            מה היה הלבוש של אחות בית הספר? 
            באילו מקרים פנו התלמידים לאחות בית הספר? 

אוכל – 
            מה נהגו התלמידים להביא לארוחה עשר? 
            באיזה אופן אכלו את ארוחת עשר? 
            האם הייתה ברכה מיוחדת לפני האכילה? 
            כיצד נראה תיק האוכל האם הייתה אפשרות לקנות אוכל בתחום או בקרבת בית הספר? מה מכרו? 
            מה הביאו התלמידים בנוסף לכריך? 
            האם היה חדר אוכל בבית הספר? למי היה מיועד? מה אכלו בו? מי הכין את האוכל? 

אירועים וטקסים – 
            אילו אירועים ציינו בבית הספר? 
            היכן נערכו הטקסים? 
            מי הפיק את הטקסים ומי הופיע בהם? 

הכתה – 
            מה היה סידור הישיבה בכתה? 
            מה היה תלוי על קירות הכתה? 
            האם היו פינות מיוחדות בכתה? 
            באילו מבנים היו ממוקמות הכיתות? 
            האם היו תורנים בכתה? מה היה תפקידם? 

המנון– 
            האם היה המנון לבית הספר? מהו? 
            מי כתב את ההמנון? 
            באילו הזדמנויות השמיעו את המנון בית הספר? 
            היכן הוצג המנון בית הספר? 

בהפסקות – 
            מה נהגו התלמידים לעשות בהפסקות? 
            האם היו בבית הספר פינות משחק מיוחדות להפסקות? 
            האם היו פעילויות מיוחדות להפסקות? 
            מה היה הסימן לכך שהגיע זמן ההפסקה? 
                        
חצר בית הספר – 
            כיצד נראה חצר בית הספר? 
            האם היו בבית הספר אזורים מיוחדים? 
            מה היה מחוץ לחצר בית הספר? 
            האם תלמידים נהגו לשחק בחצר בית הספר גם מחוץ לשעות הלימודים? 

טיולים – 
            היכן נערכות הטיולים בית הספר? 
            מה נהגו התלמידים להביא לטיולים? 
            מי הדריך את הטילים בבית הספר? 
            מי ליווה את הטיולים? 
            מה נדרשו התלמידים לעשות בתום הטיולים? חיבור? דו"ח סיור? 
            כיצד הגיעו התלמידים למקומות בהם נערך הטיול? אוטובוס? משאית? אחר. 
  
יומן – 
            במה השתמשו התלמידים לכתוב את שיעורי הבית? 
           כיצד נראה היומן? 
            מה כתבו ביומן? 
            האם רשמו ביומן הערות להורים? 
            מה נהגו התלמידים לציין ביומן מלבד שיעורי הבית? 

ילקוט ותיק אוכל – 
            כיצד נראה הילקוט? ממה היה עשוי? 
            מה שמו התלמידים בילקוט בית הספר?

            ממי קבלו את ילקוט בית הספר? 
            האם העבירו את הילקוט לבני משפחה נוספים? 
            כיצד נראה תיק האוכל? מה היה בו? 

כלי כתיבה ומחברות – 
            מה היו אביזרי הכתיבה? 
            האם עטפו את המחברות? כיצד. 
            כיצד נראו ספרי הלימוד? 
            האם היו אמצעים מיוחדים ללימוד? 

מורים – 
            כיצד פנו התלמידים למורים? 
            האם תלמידים נכנסו לחדר המורים? 
            מה היו החסים בין המורים לתלמידים?

            
מסיבות סיום –
היכן נערכו מסיבות הסיום?
מי הפיק את מסיבות הסיום? 
            מה היה תוכן מסיבות הסיום? 
            מי הגיע למסיבות הסיום? 

מקצועות הלימוד – 
            אילו מקצועות למדו בבית הספר? 
            איך נראתה מערכת השעות? 
            מה הציוד שנדרש לכל מקצוע? 
           איזלו מקצועות אהבו התלמידים במיוחד? 

ספרי זכרונות – 
            מתי היו כותבים בספרי זכרונות? 
            כיצד נראו ספרי הזכרנות?

            מה כתבו בספרי הזכרונות? 

ספרי מחזור – 
            האם הופקו ספרי מחזור? 
            מי כתב וערך את ספרי המחזור? 
            מה נכתב בספרי המחזור? 

שרת/ אב הבית – 
            מה היה תפקידו של אב הבית? 
            מה היה יחס התלמידים לשרת? 
            מה היה יחס השרת לתלמידים? 
            כיצד נראה חדרו של השרת? 
            באילו הזדמניות היו פונים לעזרתו של השרת? 
            
תלבושת בית ספר – 
            האם היתה תלבושת חובה בבית הספר? 
            כיצד נראתה תלבושת בית הספר? תארו. 
            האם היה סמל בתלבושת בית הספר? תארו. 
            האם היתה תלבושת מיוחדת לאירועים? תארו. 
            האם היתה תלבושת שונה לבנים ולבנות? תארו.

            האם היתה תלבושת מיוחדת לשיעורי התעמלות? תארו. 
            האם היתה ענישה מיוחדת לגבי תלבושת בית הספר? תארו. 

תעודה– 
            איך נראתה התעודה? 
            מי חתם על התעודה? 
            היכן הציגו את התעודה? 
            מתי ואיך מסרה המורה את התעודה? 
            תגובות מיוחדות שהיו בבית על התעודה? 
            איזה סוגי ציונים היו בתעודה?