גלריה - אוסף קלפים, עליזה וורם

אוסף הישגי הבמה העברית בארץ ישראל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אוסף משמר וספורט 

אוסף של החברה לסיגריות "קדם"