גלריה - אוספי קלפים ופרסים, הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני

בלהה רז, קלפי משחק (פריט 4150) 
 

אוסף דוד ראב בן עזר, אלבום קלפים (פריט 5802) 

 
אוסף דוד ראב בן עזר, אלבום קלפים אישיים (פריט 5802) 

פסקל שלמה (פריט 7779)  
 
   

רוני פלד, פרסים (פריט 8218) 
 

רוני פלד, קלפי מטוסים (פריט 8218) 
 

פרסים מאוסף אידלשטיין רינה לבית לוצקי