המחנות העולים

המחנות העולים

מתוך: פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד נספח

מדריכי המחנות העולים במחנה פסח 2007

 

דף הפייסבוק של תנועת המחנות העולים בפתח תקוה